icon icon icon

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TRIẾT LÝ KINH DOANH

Giá trị cốt lõi: Trường Long Phát được sáng lập và xác định kim chỉ nam cho mọi hoạt động trên cơ sở của kiềng ba chân vững chắc “TÍN – TÂM – HÒA”

TÍN: Việc xây dựng và bảo vệ chữ TÍN là hoạt động song hành với quá trình phát triển của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất, đúng với cam kết.

TÂM: Với triết lý kinh doanh kết nối hợp tác và hướng tới khách hàng, chữ TÂM được chúng tôi cam kết bằng việc “tuân thủ pháp luật; giữ gìn đạo đức kinh doanh, đạo đức xã hội” ở tiêu chuẩn cao nhất.

HÒA: Phát triển hài HÒA, bền vững, cân bằng lợi ích doanh nghiệp – chế độ cán bộ nhân viên – đóng góp cho xã hội là lộ trình phát triển mà chúng tôi hướng tới. Trường Long Phát xây dựng mối quan hệ với quý đối tác, cộng sự và xã hội bằng sự chân thành, tình thân ái, tinh thần nhân văn.

Triết lý kinh doanh: Chính trực - hiệu quả - kết nối.