icon icon icon

NGƯỜI TIÊU DÙNG SẼ DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG ĐỂ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ XANH

Đăng bởi TLP vào lúc 26/04/2022

Theo chuyên gia kinh tế, kinh tế xanh là sản xuất thải khí cacbon thấp, hiệu quả về tài nguyên và hòa nhập xã hội. Tại diễn đàn, nhiều đại biểu cho rằng sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh hay “phục hồi xanh”. Nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh, xem đây là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, bắt kịp xu thế phát triển của thị trường trong nước và thế giới.

Các doanh nghiệp cũng trao đổi các giải pháp nhằm chuyển đổi sang tăng trưởng xanh mà vẫn giải quyết được bài toán chi phí vốn, chi phí đầu tư, doanh thu và lợi nhuận; cách thức nắm bắt các xu hướng kinh tế xanh và tăng trưởng xanh, đón đầu, phục vụ đúng yêu cầu người tiêu dùng trong giại đoạn mới. Nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng điều quan trọng hiện nay là mô hình kinh tế xanh, tăng trưởng xanh nào phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, trong đó kinh tế tuần hoàn đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số là 3 vấn đề không tách rời nhau trong phát triển kinh tế bền vững hiện nay.

10 năm qua, mặc dù đã có chiến lược cho tăng trưởng xanh nhưng chuyển biến chưa được như kỳ vọng. Do vậy cần chiến lược mới cho kinh tế xanh, không thể áp đặt duy lý trí bằng những quy định mà quan trọng nhất là chuyển biến ý thức của người tiêu dùng. Chính người tiêu dùng sẽ dẫn dắt của thị trường về xu hướng tiêu dùng xanh. Khi đó, doanh nghiệp nào sản xuất, kinh doanh xanh, làm tốt trách nhiệm xã hội thì giá trị thương hiệu cao hơn và được người tiêu dùng lựa chọn.

“Làm thế nào để chúng ta chuyển đổi kinh tế xanh thành công được? Ngoài chính sách thì chúng ta xây dựng bộ tiêu chí, nếu doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí xanh thì sẽ doanh nghiệp sẽ được ưu đãi về vốn tín dụng, đầu tư, hạ tầng, đào tạo và đất đai”

Tags : #chuyendoikinhtexanh
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: